Den här webbplatsen använder cookies i vissa funktioner för att förbättra din upplevelse. Genom att använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Du kan läsa mer om cookies här.
I din kundvagn:
Kundvagnen är tom

Driva företag

Smarta tips om hur du genomför motiverande utvecklingssamtal


Ett utvecklingssamtal ska leda fram till ökad arbetsglädje och motivation, men även till högre effektivitet. Du som chef ska få redskap att målstyra, motivera, samt utveckla både arbetet och dina medarbetare. Utvecklingssamtalen måste förstås anpassas efter dina förutsättningar. Men det finns vissa allmänna saker som du bör tänka på för att få ett givande samtal som både du och dina medarbetare är värda.

Utvecklingssamtal - innehåll
Tänk igenom syftet med utvecklingssamtalet och var väl förberedd på de olika delarna som ska ingå. Påminn både dig själv och din medarbetare om att utvecklingssamtalet ska bestå av ett ömsesidigt utbyte vad gäller mål, samarbete, utvärdering och utveckling.

Utvecklingssamtalet ska ha tre olika perspektiv:
1. Du ska se bakåt: utvärdera vad som gjorts under året och hur väl målen har uppnåtts.
2. Du ska se nuet: hur ser arbetssituationen ut idag?
3. Sist, men inte minst ska du se framåt: vad vill vi göra? Vad behöver vi göra? Vad finns det för mål, krav, förväntningar och stöd?

Utifrån de perspektiven ska du ha med vissa områden. De delarna kan förstås skilja sig åt på olika arbetsplatser, men vissa delar är generella och ska finnas med på alla utvecklingssamtal för att de ska fungera som bäst. De delarna är:
• Mål. Företagets/kommunens/organisationens mål. Avdelningens/enhetens mål. Individens mål.
• Arbetssituation. Exempelvis belastning, effektivitet, arbetsglädje/motivation, eventuella problem, förändringsbehov (för båda parter), vad som fungerar bra.
• Samarbetet. Mellan chef och medarbetare och mellan medarbetarna.
• Utveckling. Behov hos båda parter. Utvecklingsmöjligheter, både i arbetssituationen och i form av utbildning. Utveckling kan ske både internt och externt.
• Uppföljning av tidigare samtal.


När du förbereder ditt utvecklingssamtal – tänk igenom de här delarna:
• Mål och delmål. Vilket är mitt syfte med samtalet? Vad vill jag uppnå? Vad ska det leda till på lång och på kort sikt? Vad vet jag och vad tror jag om den andra partens syfte?
• Bakgrund. Varför har jag som chef initierat samtalet? Gör en egen grundlig och ärlig sortering av dina motiv.
• Formen för förmedling. Vem är mottagaren? Vilken relation har vi till varandra? Vad är viktigt att förmedla? Hur kan jag bäst göra det till just den här personen?
• Neutral mark. Ett vanligt misstag är att förlägga samtalet till exempelvis chefens rum. Det gör att båda parter lätt går in i sina vanliga roller. Utvecklingssamtalet ska vara en dialog på så lika villkor som möjligt. Båda parter har ett ansvar för hur samtalet utfaller.
• Ärlig återkoppling. Utvecklingssamtalet måste genomsyras av öppenhet. Båda parter ska ge ärlig återkoppling, både i form av konstruktiv kritik och i form av beröm och uppskattning.
• Tiden är också en viktig faktor. Tänk på att avsätta tillräckligt med tid. En absolut minimitid är två timmar för att man ska hinna gå på djupet med frågorna och komma åt det som inte kommer upp först, men som kanske är allra viktigast.
• Kontinuiteten. Samtalen ska hållas minst en gång per år – helst två gånger per år. Det är också bra att dokumentera samtalen och att låta båda parter läsa och skriva under dessa anteckningar. Fördelen med detta är att man vet vad man kommit överens om. Dessutom kan anteckningarna användas vid ett uppföljningssamtal.
• Uppföljning. Varje samtal ska följas upp så att båda parter ser över och utvärderar vad som hänt med det man kom överens om.

Sveriges populäraste bok för företagare som vill hitta nya kunder
Titta lite närmare på ditt företag
☑️ Gör den här enkla förändringen på ditt företag och få nya kunder automatiskt
☑️ Förlorar du kunder på att vara en viktigpetter?
☑️ Behöver ditt företag en enkel make-over för att locka nya kunder?
☑️ 20 enkla sätt att ta ditt företag rakt in i omkörningsfilen
☑️ 10 smarta saker att tänka på när det gäller dina priser
☑️ Så får du kunderna att fatta att det du säljer är bättre än konkurrenternas erbjudande
☑️ 11 enkla saker att tänka på när du utvecklar produkter/tjänster
☑️ 7 farliga tecken på att det du säljer är på väg att tappa fotfästet
☑️ Sätter ditt företag trenderna eller följer ni strömmen?
☑️ Hur du kommer på en ny produkt/tjänst

Älska Kunderna, ta bort konkurrenterna och vässa ditt sälj!
☑️ Hur du får kunderna att se ditt företag som det enda alternativet
☑️ Så lär du känna dina kunder mycket bättre
☑️ 8 Snabba sätt att hitta folk som vill betala för det du säljer
☑️ Så här tänker du på flera målgrupper i taget
☑️ Hur du hittar de nya kunderna snabbare
☑️ Hur du undviker att lägga ner tid på fel kunder
☑️ Stränga listan - ett verktyg för att sortera kunder så du vinner tid och pengar
☑️ Hur du gör en smart analys av dina konkurrenter och hittar deras svaga punkter
☑️ Konkurrentverktyget - gör att du vet mer om konkurrenterna än de vet själva

Lösningar på vanliga säljproblem
☑️ Enkla lösningar på problemet med bristande målsättningar
☑️ Hur du slutar med att skjuta upp saker
☑️ Ett fantastiskt verktyg för att lösa dåligt flöde i säljarbetet
☑️ Hur du gör ditt företag olikt dina konkurrenter med små medel
☑️ Aldrig mer säljskräck
☑️ Hur du blir mycket säkrare inför kundmöten
☑️ Säljpresentationer som alltid fungerar
☑️ Hur du gör för att slippa jobba gratis för att "visa upp dig"
☑️ Hur du gör annonser som drar in pengar, inte bara visar upp ditt företag
☑️ Utskick till nya kunder - hur du gör dem effektivare
☑️ Skriv säljbrev som får nya kunders köplust att vakna
☑️ Hur du aldrig mer missar kunder som ringer men inte köper
☑️ Att skriva offerter som går rakt på målet

Det nya internet
☑️ Det nya sättet att snabbt fixa kunder på internet
☑️ Vilka sockerbitar har du på sajten som lockar kunderna?
☑️ Hur du skriver på nätet – en snabbkurs i att fånga nya kunder
☑️ De tre viktigaste sätten att dra trafik till din sajt och hur du använder dem

Hur du använder nätverk, allianser och återförsäljare
☑️ 20 tips som gör dig till nätverksproffs på några minuter
☑️ 12 viktiga saker att tänka på före mötet
☑️ Hisspresentationen - berätta hur bra ditt företag är på 21 sekunder
☑️ 7 saker du alltid ska säga - 11 saker du ALDRIG ska göra
☑️ 10 smarta saker att säga till en person du inte känner
☑️ Efter mötet - saker som alla glömmer att göra
☑️ Allianser - hur du skapar dem
☑️ 15 tips om hur du skaffar återförsäljare

Provläs, se vad andra tycker och beställ till kampanjpris i Redaktionens egen bokhandel ...


Checklista för utvecklingssamtal

Förslag på frågor till dina medarbetare:
• Tycker du att våra mål stämmer med hur vi praktiskt arbetar? Ser du utifrån det något som kan förbättras?
• Hur tydliga är dina personliga mål? Ser du kopplingen mellan dem och målen för vår enhet och vårt företag? Hur vill du uttrycka den kopplingen?
• Vilka ser du som dina viktigaste arbetsuppgifter?
• Hur har du klarat dem sedan sist vi hade ett utvecklingssamtal?
• Vad ser du som ditt ansvar och dina befogenheter i ditt arbete? Behöver något bli tydligare?
• Har du uppnått de mål vi satte upp vid förra utvecklingssamtalet? Har jag som chef stöttat dig på rätt sätt och tillräckligt mycket?
• Finns det något som inte fungerar bra, som hindrar dig från att uppnå det du skulle vilja uppnå i ditt arbete?
• Har du rätt mängd arbete?
• Hur upplever du ditt arbete? När tycker du att det är roligt och fungerar bra? När är du inte motiverad?
• Är det något du tycker kan förbättras i vår fysiska eller psykiska arbetsmiljö?
• Får du användning för alla dina kunskaper och färdigheter i ditt nuvarande arbete?
• Behöver du ytterligare utbildning eller annat stöd för att bättre klara av ditt arbete?
• Har du förslag på några förbättringar vad gäller samarbetet inom vår enhet?
• Vad tycker du att jag kunde göra bättre som chef? Hur fungerar mitt sätt att leda arbetet för dig? Delegerar jag ansvar och befogenheter så att det fungerar bra? Hur tycker du samarbetet fungerar mellan oss?
• Vad tycker du att du själv att du kan förbättra?
• Vilka tycker du är dina starka sidor?
• Vilka individuella mål ser du som aktuella för dig i framtiden?

Till sist – den bästa frågan av alla: Vad vill din anställde åstadkomma nästa år? Vilket kan bli hennes/hans eget projekt att jobba på?

333 smarta motivationsidéer som bara väntar på dig!


”Boken innehåller massor med bra tips som har utvecklat både mig som företagare och medmänniska. Stämningen på firman är bättre än någonsin, glada medarbetare = ökad effektivitet i arbetet! Boken hjälpte mig att motivera de anställda på ett helt annat vis än innan, snacka om skillnad. Nu är det jag som får anstränga mig för att hinna med i samma tempo på jobben! Ni är grymma - ni har hjälpt mig att utveckla mig som både företagare och medmänniska!”
Johan Lindberg, Gefle Nöje

Klicka här, provläs och se vad andra tycker och få ett superbjudande just nu.
(Länken leder till vår egen bokhandel där du får boken minst 90 kronor billigare än i bokhandeln).

Andra läser om...

Dela det här:
Dela den här sidan på Facebook
Artikeln är skyddad med Google authorship

Våra mest sålda böcker

Våra mest lästa artiklar

Starta-Eget.se är ett projekt inom Bokförlaget Redaktionen
stefan@redaktionen.se