Den här webbplatsen använder cookies i vissa funktioner för att förbättra din upplevelse. Genom att använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Du kan läsa mer om cookies här.
I din kundvagn:
Kundvagnen är tom

Artiklar

EU:s konkurrensregler - så funkar de


EG-fördraget innehåller konkurrensregler inriktade på konkurrensbegränsningar med effekt på handeln mellan medlemsstaterna. Dessa regler gäller som svensk lag, och enligt EG-rätten till och med framför svensk rätt om svenska regler skulle strida mot dem. Svenska företag måste alltså följa dessa regler, inte bara i handel med andra EU-länder utan också i övrigt i den mån konkurrensen vid handel mellan medlemsstaterna kan påverkas. Ett rent svenskt avtal kan alltså komma att prövas mot EG-reglerna, t.ex. om ett avtal mellan två svenska företag skulle få till följd att import till Sverige stängs ute.

Den svenska konkurrenslagen, som gäller om en konkurrensbegränsning har effekter enbart på handeln inom Sverige eller i varje fall inte någon märkbar effekt på konkurrensen eller handelns mellan Sverige och en annan medlemsstat, är i stor utsträckning en kopia av EU-reglerna.

Konkurrensbegränsande samarbete
Konkurrenslagen ska förhindra konkurrensbegränsande samarbete genom att den för-bjuder avtal mellan företag om de har till syfte att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett märkbart sätt eller om de ger ett sådant resultat. Detta gäller särskilt avtal som innebär att inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller indirekt fastställs, avtal som innebär att produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar begränsas eller kontrolleras, avtal som innebär att marknader eller inköpskällor delas upp, avtal som innebär att olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa handelspartner får en konkurrensnackdel, och avtal som innebär att det ställs som villkor för att ingå ett avtal att den andra parten åtar sig ytterligare förpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med föremålet för avtalet.

Förbudet gäller dock inte för avtal som bidrar till att förbättra produktionen eller distributionen eller till att främja tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande, tillförsäkrar konsumenterna en skälig andel av den vinst som därigenom uppnås, inte går längre än vad som krävs för att uppnå förbättrad produktion etc. samt inte ger de berörda företagen möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för en väsentlig del av nyttigheterna i fråga.

Livet blir inte alltid som vi hade tänkt. ...

Mycket i livet kan kännas orättvist. Vi eller en nära anhörig kan drabbas av sjukdom. Vi kan bli utsatta för en oönskad separation, ofrivillig barnlöshet eller mista vår arbetsförmåga. Många av oss har drömmar som aldrig har uppfyllts. Livet kan vara väldigt tufft. Man kan känna sorg över att förlora sig själv och den tillvaro man har haft hittills. Framtiden blir plötsligt annorlunda än man hade sett framför sig.

Vi kallar det för livssorg.

Här är boken som hjälper dig upp igen❤️

Från boken:
☑️ Vilka är dina livssorger?
☑️ Hur reser man sig när livet tar en oväntad vändning?
☑️ Hur lever man med livssorgen och de förändringar som förlusten har medfört?
☑️ Hur arbetar man med att hantera vardagsgöromål och ser dem som bedrifter?
☑️ Konkreta handlingsplaner och verktyg att arbeta med själv för att kunna läka.
... Och mycket mer

Boken som blivit en storsäljare i Norge kommer nu för första gången på svenska.

Klicka här, provläs, läs vad andra tycker och få ett superbjudande.

Boken är skriven av Janette Røseth specialistpsykolog med inriktning på kliniskt arbete med barn och unga. Hon arbetar i dag som föredragshållare och har egen praktik.
Emmeline Krogh Werner är specialistpsykolog med inriktning på samhällspsykologi och allmän psykologi och arbetar i dag som kommunpsykolog och föredragshållare.


Företag får själva och på eget ansvar göra en bedömning av om undantaget är tilllämpligt. Skulle bedömningen vara felaktig får de inblandade företagen ta konsekvenserna av att ha ingått ett förbjudet avtal, nämligen dels att avtalet blir ogiltigt, dels att företagen kan tvingas betala en s.k. konkurrensskadeavgift på upp till fem miljoner kronor. Företagen kan också tvingas betala skadestånd till den som drabbas av skada på grund av konkurrensbegränsningen. Vid en prövning är det de inblandade företagen som har bevisbördan för att undantaget är tillämpligt.

Gruppundantag - konkurrenslagen
Undantag från förbudet gäller också för grupper av avtal som på förhand har ansetts uppfylla förutsättningarna för undantag. Dessa s.k. gruppundantag gäller visa vanligt förekommande typer av avtal där avtalets positiva effekter typiskt sett går att uttala sig om i förväg.

Konkurrenslagen - Missbruk av dominerande ställning
Konkurrenslagen förbjuder också missbruk av dominerande ställning. Denna regel innebär att företag som har en dominerande ställning på sin marknad förbjuds att göra saker som är tillåtna för andra företag. Av praxis kan man dra slutsatsen att en marknadsandel som understiger 30% inte tyder på en dominerande ställning, att en marknadsandel på mer än 40% är ett tydligt tecken på dominerande ställning och att företag som har mer än 50% marknadsandel måste bevisa att de inte är dominerande. Ofta är det svårt att avgöra vad som är den relevanta marknad på vilken marknads-andelen ska beräknas. Avgörande brukar sägas vara produktens ”utbytbarhet”, dvs. produkter som är inbördes utbytbara (med hänsyn till egenskaper, pris, användningsområde, konsumenters uppfattning etc) anses tillhöra samma marknad.

I konkurrenslagen finns en uppräkning av vad som särskilt ska anses vara missbruk av dominerande ställning, nämligen att direkt eller indirekt påtvinga någon oskäliga inköps- eller försäljningspriser eller andra oskäliga affärsvillkor, att begränsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel för konsumenterna, att tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa handelspartner får en konkurrensnackdel och att ställa som villkor för att ingå ett avtal att den andra parten åtar sig ytterligare förpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med föremålet för avtalet. Uppräkningen är inte uttömmande utan även andra åtgärder som bedöms som missbruk är förbjudna.

Låter det krångligt?


Framgång i livet är inte alls vad de flesta tror ❤️


En läsarröst
"Det är absolut den bästa bok jag läst i personlig utveckling. Det är bara ett fel – att den inte fanns för så där 20-30 år sedan. Men bättre sent än aldrig. Den kommer jag att läsa många gånger och även sätta i händerna på mina barn och barnbarn och förhoppningsvis se dem växa som människor några snäpp. Av din enorma bokproduktion finns det mycket att botanisera i och jag kommer säkert att bli kund och även rekommendera många av mina vänner och kunder att läsa dina böcker. STORT TACK."
Anders Klingmark, Nacka

Klicka här, provläs, läs vad andra tycker och få ett superbjudande just nu. ❤️
(Länken leder till vår egen bokhandel där du får boken minst 90 kronor billigare än i bokhandeln).

Var har du hamnat? Läs allt om företaget bakom den här sidan här

Glöm inte att ha det roligt också ...😊

Andra läser om...

Dela det här:
Dela den här sidan på Facebook
Artikeln är skyddad med Google authorship

Våra mest sålda böcker

Våra mest lästa artiklar

Starta-Eget.se är ett projekt inom Bokförlaget Redaktionen
stefan@redaktionen.se