I din kundvagn:
Kundvagnen är tom
Dela denna sida på:
FacebookTwitterLinkedInGoogle BookmarksMyspaceTumblrRedditGoogle ReaderDiggDeliciousBlinkListStumbleUpon

Företagarens bästa och sämsta avdrag


Sveriges största och populäraste tipsbrev om att starta eget
(prenumerera gratis själv längre ner på den här sidan)


- Avdragen du bara inte får missa
- Avdragen du (kanske) inte visste fanns
- Avdragen du absolut inte ska göraVad är avdrag?
Avdrag innebär som bekant att du inte behöver betala lika mycket i skatt. Du får mer pengar över. Ett avdrag är en skattelättnad på en kostnad du har haft under året och du gör avdraget i din årliga deklaration. Den här artikeln handlar om avdrag i olika typer av företag och källa är Skattehuset, ett fristående utbildningsföretag som förutom kursverksamhet också hjälper redovisningsbyråer att driva rättsprocesser om skattefrågor.

Avdragen du bara inte får missa
Har du köpt en dator till företaget? Dra av hela beloppet direkt om värdet är max ett halvt prisbasbelopp. I annat fall, dra av av den genom regelbundna avskrivningar. Gäller oavsett företagsform.
Har du köpt en en programvara? Avdragsgill om det är ett standardiserat datorprogram. Programvaror som är direkt tillverkade för din verksamhet beviljas avdrag över flera år, enligt samma princip som för inventarier.
Behöver företaget mobil och abonnemang?

Samtals- och abonnemangskostnader för mobiltelefoner som används i företaget är avdragsgilla rörelsekostnader oavsett företagsform, på samma sätt som vanliga telefoner. Mobiltelefoner räknas normalt som förbrukningsinventarier vilket gör att de är direkt avdragsgilla. Skatteverket har diskuterat möjligheten till förmånsbeskattning om telefonen används privat.

Bilen
Driver du ett aktiebolag kan du ta ut 18,50 kr per mil skattefritt för de bilresor du gjort för företagets räkning. På detta belopp behöver bolaget inte betala några arbetsgivaravgifter. Utöver milersättningen kan du även få skattefri ersättning för parkerings-, färje-, bro-, väg- och tunnelavgifter samt trängselskatt som uppkommit vid tjänsteresor.
Har du en enskild näringsverksamhet eller handelsbolag gör du ett avdrag med 18,50 kr per körd mil i verksamheten. Du kan aldrig ta ut skattefri ersättning från dessa företagsformer. Genom att du gör avdraget i näringsverksamheten minskar både din skatt och dina egen¬avgifter. Även för näringsidkare är utgifter för parkerings-, väg-, bro-, färje- och tunnel¬avgifter samt trängselskatt avdragsgilla. Avdragen gäller även om du har lånat en bil.

Representation
Reglerna har förändrats avseende måltidsrepresentation för räkenskapsår som påbörjas från och med 2017. Men det betyder att du fortfarande kan få avdrag för denna typ av kostnad för 2016. Kostnader för måltider i samband med representation är då avdragsgilla med högst 90 kr plus moms per person och tillfälle. Till intern representation räknas bland annat personalfester och informationsmöten med anställda. För kringkostnader, till exempel lokalhyra, teater- eller hockeybiljetter eller kostnader för musik¬under-hållning, får ytterligare 180 kr plus moms dras av per deltagare.
Resor till och från personalfesten samt logikostnader för en natt, är normalt avdragsgilla helt och hållet. Om företaget bjuder på andra måltider än lunch, middagar eller supé, exempelvis frukost, är det avdragsgilla beloppet 60 kr plus moms per person och tillfälle.

Avdragen du (kanske) inte visste fanns

Friskvård och motion.
Det är allmänt känt att ägare till enskilda firmor inte kan dra av för sin friskvård. Gymkort till firmaägaren till exempel, går inte. En aktiebolagägare kan däremot dra av eftersom hen räknas som anställd. Men många rättsprocesser har visat att om du som driver enskild firma eller handelsbolag kan hävda att din motion sker i rehabiliteringssyfte eller i förebyggande syfte så kan avdraget godkännas av Skatteverket. Det kan vara värt ett försök, bifoga intyg från läkare och sjukgymnast så ökar sannolikheten. Skälet är att det ligger i statens intresse att hålla nere kostnaderna för sjukskrivning.

Kostnader för anställdas motion och friskvård är däremot normalt sett avdragsgilla för anställda oavsett bolagsform. Kravet är att förmånerna erbjuds samtliga anställda och att motionsformen är av enklare slag och av mindre värde. Därmed utesluts motionsaktiviteter som anses som lyxbetonade, såsom golf, utförsåkning, segling eller ridning. Om friskvården är av enklare slag kan den räknas som en personalvårdsförmån som är skattefri för den anställde, ett exempel är enklare former av massage.

Facklitteratur
Speciallitteratur som du köper för verksamheten och som du behöver för att kunna upprätthålla jobbet, är avdragsgill oavsett företagsform. Du måste kunna tala om på vilket sätt inköpet är nödvändigt och hur den används. Inget avdrag medges för litteratur för studiesyfte eller vidareutbildning, allmänna uppslagsverk eller litteratur som läses av en bredare krets. Detsamma gäller för dagstidningar och vanliga veckotidningar som läses av en bredare krets och kan anses vara av privat karaktär. Nyckelordet här är facklitteratur.

Kontoret

Enskild firma
Om du använder en särskild lokal i din bostad som är avsatt för ditt företag får du göra avdrag för en skälig del av de löpande kostnaderna för drift som till exempel värme, ström, vatten och förslitning. Du får också göra avdrag för de utgifter som direkt hör till näringsverksam¬heten.
Om du inte har en särskilt inrättad del i bostaden till verksamheten, kan du fortfarande få avdrag, dock inte så mycket. Du får ett schablonavdrag för arbetsrum i bostaden under förutsättningen att du under beskattningsåret arbetat minst 800 timmar där. Du får avdrag med 2000 kr per år om arbetsrummet finns i en fastighet som ägs av dig eller din maka eller make.

Har du arbetsrummet i en bostadsrätt eller en hyresrätt får du göra ett avdrag med 4000 kr per år. I detta schablonavdrag ingår samtliga merkostnader för arbetsrum i bostaden som kostnader för värme, vatten, el, internet och bredband, med mera.

Aktiebolag
Om du hyr ut din privatbostad eller hyresrätt till din, eller någon närståendes, uppdrags- eller arbetsgivare eller till ditt egna bolag får du enbart avdrag för den ökning av kostnaderna som uthyrningen har medfört (din faktiska merkostnad).
Den hyresersättning du då får från ditt aktiebolag kommer efter avdrag att beskattas i inkomstslaget kapital med 30 procent om den anses som marknadsmässig. Skulle du ta ut en ersättning som är högre än så, kommer beskattningen för denna del att ske i tjänst.

Det måste finnas ett hyresavtal och ett behov av lokalen för aktiebolaget, annars fungerar det inte. Den hyra som ditt aktiebolag betalar till dig privat, är avdragsgill i aktiebolaget.
Det som gäller aktiebolag gäller också handelsbolag eftersom handelsbolaget är en juridisk person.

Kurskostnader
En kurs eller konferens är avdragsgill om den är till nytta för företaget och det finns ett utarbetat kursprogram. Enligt praxis bör den matnyttiga delen av en kurs eller en konferens pågå minst 6 timmar per dag eller ca 30 timmar under en femdagarsvecka.
En väldigt lång eller helt allmän utbildning, till exempel körkortsutbildning, är inte avdragsgill. Inte heller yrkesutbildningar. Istället blir kostnaden avdragsgill som för lön och den anställde riskerar förmånsbeskattning. Inom EU gäller samma regler som i Sverige. Är kursen utanför EU så görs en jämförelse om det är ekonomiskt försvarbart. Det kan också ha betydelse om kursen finns i Sverige till lägre kostnad. Reglerna är desamma för aktiebolag och enskild firma.

Avdragen du absolut inte ska göra

Det finns kostnader som inte är avdragsgilla trots att de i sig kan anses tillhöra den näringsverksamhet du bedriver. Avdragsförbudet gäller oavsett vilken företagsform vi än talar om, aktiebolag, enskild firma eller handelsbolag. Det gäller exempelvis:

1. Böter och andra offentligrättsliga sanktionsavgifter
2. Svenska allmänna skatter, ex inkomstskatt.
3. Skattetillägg
4. Förseningsavgifter och kontrollavgifter enligt skatteförfarandelagen
5. Viten
6. Kostnadsränta på skattekontot
7. Felparkeringsavgifter
8. Mutor


Advokatkostnader och rättegångskostnader är avdragsgilla om de är kostnader för att öka de skattepliktiga inkomsterna eller minska de avdragsgilla kostnaderna. Detta gäller oavsett företagsform. Avdrag medges inte heller för kostnader för att upprätta deklaration eller att driva skatteprocesser.

Över 50 000 lyckliga läsare kan inte ha fel!

Rivstart - så startar du ditt företag och lyckas inom ett halvår - med garanti

"Det sägs att bra affärsidéer inte växer på träd. Men det gör de - nästan. Nu finns nämligen en svenska bok fylld av smarta idéer för dig som vill starta eget. Vem vet,... det kanske blir den viktigaste bok du läst".
Tidningen Amelia

"Rivstart handlar om hur man hittar sin marknad och snabbt börjar tjäna pengar på sin affärsidé".
Entreprenör

"Massor av tips och idéer om hur man hittar sin marknad och snabbt börjar tjäna pengar på sin affärsidé".
Computer Sweden

"Informationsdelen är gedigen".
Platsjournalen

"En handbok i att starta eget som börjar med drivkraften och idéerna istället för pappersjobbet. Författaren ger en mängd konkreta tips om affärsidéer och marknadsföring".
Arbetsmarknaden

"Den här boken kortfattat är: Underbar. Den hjälper dig att lösa massor av frågor som poppar upp när du bestämt att det är dags att starta eget. Du får både vägledning och information som hjälper dig att utveckla dina drömmar"
Eridiania, The Living stone home clean

"Rivstart har gett mig ALLT! Till att börja med hur det fungerar att driva företag. Sedan smarta detaljer som skapar så mycket mer inspiration och disciplin att varje dag ta allt ansvar för så många olika områden. Bokföring och marknadsföring är bara en början."
Fredrik Lange, Unitdata

"Klockren kicka igångbok för de som känner sig lite osäkra!"
Per Sydäng, Despec Sweden AB

"Rivstart är en bok som fick mig att våga ta tag i det som kändes svårt bl.a att sälja, sticka ut och några tips om att inte jaga kunder som tar kraft och inget ger och mycket mycket mer."
Monica Sundell, sundell utveckling

"Hjälpte mig till att våga ta steget att starta eget. Boken avdramatiserade hela grejen med att starta företag."
Lars Jonsson, Yttra Konsumentkommunikation

"Alla konkreta, kaxiga tips i de ämnen jag precis gått och funderat som bäst på hur jag skulle lösa! Jag blev helt eld & lågor när jag hittade boken på biblioteket och tänkte:" Den här boken MÅSTE jag köpa!"
Åsa Karlström, Fin Trädgård

"Utan Rivstart hade jag aldrig fått loss tummarna och startat eget."
Pål Arthursson, Globograf Sverige AB

Läs fler recensioner och få mer information om boken Rivstart

Veckans samvetsfråga:
När allt är sagt och gjort - har du då sagt mer än du har gjort?